Általános szerződési feltételek

A tájékoztatás célja:
 
8. § A tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a fogyasztó rendelkezzen
 
a) az áru- és szolgáltatás választás megkönnyítéséhez, továbbá az áru és a szolgáltatás használatához, az áru fenntartásához szükséges megfelelő ismeretekkel az áru és a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, az áru és a szolgáltatás minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről,
 
b) a jogai érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.
 
(A teljes törvény szövege)
 
Jelen tájékoztatót a fentieknek megfelelően készítettük el.
 
Szavatosság
 
Szavatosság: Az eladónak (szerződésbeli vagy törvényes) felelőssége az eladott tárgy természeti vagy jogi szempontból hibátlan voltáért.
 
Szavatossági idő: Ameddig a szavatosság érvényes. Termékeinknél egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon vagy a csomagoláson olvasható, de nem kevesebb mit 3 hónap a szállítás időpontjától.
 
Mit jelent ez? Szavatossággal arra vállalunk felelősséget, hogy vásárlónk az eladáskor hibátlan terméket kapott tőlünk, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.
 

AKCIÓK ÉS KEDVEZMÉNYES KUPONOKOK

A különböző mértékű kedvezményt biztosító kuponokat a Kosár oldalon tudja a Vásárló beváltani. 

Ha a Vásárló a kupont már beváltotta korábbi vásárlás során, akkor ismét beváltani azt a kódot nem tudja, kivéve, ha az adott kupon többször beváltható.

A kupon semmilyen esetben nem érvényes kedvezményes termékekre és csomagajánlatokra. A kupon kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

Ha a Vásárló rendelése az akciós időszakot követően küldi el, a Vásárló nem válik jogosulttá arra, hogy akciós áron kapja meg a terméket.

 

CREDIT PONTOK

A teljes áras termékek vásárlása után a Vásárló jóváírt credit pontokra jogosult. Az adott termék értékéhez tartozó credit pontok értéke a termék oldalán feltüntetett credit pont érték. Amely pontok a következő vásárlás alkalmával beválthatók, a termék megrendelés folyamata során. 1 pont értéke 1 Ft. A credit pont rendszer csak a teljes áras termékek vásárlása esetén érvényes. Az aktuálisan akcióban lévő termékek után credit pontok nem íródnak jóvá. 

 
Reklamációval kapcsolatban felhívhat minket a kapcsolat oldalon található ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy jelezheti problémáját a megadott email címen, vagy címünkre elküldött postai levélben.
 
Az érdekérvényesítésben segíthet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (www.fvf.hu) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet (www.ofe.hu)
 
A Panhellen Magyarország Kft. az 1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályai alapján jár el:
 
Jogérvényesítés
 
Amennyiben a fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, úgy Ön a szavatossági illetőleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk 1959. évi IV. törvény 305-311/A §-a tartalmazza.
 
A forgalmazó megkeresése, a panasz rögzítése
 
Amennyiben a vásárlást követően a termékünkre a terméken feltüntetett szavatossági idő még nem telt le, de a termék minőségileg nem megfelelő, keressen meg minket bármelyik elérhetőségünkön, vagy személyesen székhelyünkön a panaszával. A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozza személyesen: Panhellen Magyarország Kft., 1033 Budapest, Reményi Ede u.1-3. Kérjük, a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni. Amennyiben telefonon történt egyeztetés során a vásárlást be tudjuk azonosítani, akkor elég a terméket bizonylat, számla, blokk nélkül elküldeni részünkre.
 
A fogyasztói kifogásáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek tartalmazni a kell
1. a fogyasztó nevét, címét,
2. a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
3. a vásárlás időpontját,
4. a hiba bejelentésének időpontját,
5. a hiba leírását,
6. a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
7. a kifogás rendezésének módját (ha ez eltér a fogyasztó igényétől, ezt meg is kell indokolni).
 
Önnek meg kell kapnia a jegyzőkönyv másolatát, mert egyrészt ezen ellenőrizheti a panasz felvételét, másrészt könnyebb a kifogás bejelentésének igazolása. Ha a - jogszabályi kötelezettségének ellenére - nem akarnánk jegyzőkönyvet felvenni, a vásárlók könyvébe tehet bejegyzést, és ezzel a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat. Amennyiben nem tudnánk az igényének teljesíthetőségéről nyilatkozni, a jogszabály alapján három munkanapon belül kötelesek vagyunk értesíteni álláspontunkról.
 
Kit terhel a bizonyítás?
 
A szavatosság esetében vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén amennyiben a szavatossági idő ettől nem kevesebb, úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés (vásárlás) időpontjában megvolt, kivéve, ha a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezért a hat hónapon belüli, vagy a szavatossági időn belüli hiba esetén a Panhellen Magyarország Kft-nek kell bizonyítani, hogy a vásárláskor még nem volt hibás a termék.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a Panhellen Magyarország Kft nem fogadja el a vásárló panaszát, elutasítjuk az igényét, úgy a vásárló által - esetlegesen - indított bírósági eljárásban a Panhellen Magyarország Kft-nek kell bizonyítania igazát. Fontos tudni, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. Ha a vásárlástól számított két hónap már eltelt, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. A bizonyítást a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy más akkreditált intézmény által kiadott szakvéleménnyel teheti meg. A szakvélemény költségét (vizsgálati díj, a termék elküldésének postai költsége, stb.) ebben az esetben a fogyasztó viseli, és a kereskedőt csak bírósági döntés kötelezheti ennek megtérítésére.
A jótállási idő keretében felmerült hibák esetében érvényesített fogyasztói igények során, úgy kell tekinteni a jótállás teljes időtartama alatt, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. Fontos tudni, hogy a szakvélemény alapján kereskedő nem kötelesek teljesíteni a vásárló kérését, akkor sem, ha az a fogyasztó állítását igazolja. Azonban, ha az ügy bírósági útra terelődik, a szakvélemény bizonyítékként felhasználható a tárgyaláson. A fogyasztóvédelmi felügyelőségeknél érdeklődhet arról, hogy milyen intézmények végzik az ügyben érintett termékre vonatkozó vizsgálatokat.
 
A fogyasztó igényének teljesítése
 
Amennyiben kereskedő elfogadja a kifogás jogosságát ez esetben a szavatossági szabályok szerint, a törvényi sorrendben - és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételekkel – Ön az alábbiak teljesítését kérheti tőlünk:
1. elsősorban kicserélést vagy kijavítást (termékeink nem javíthatóak);
2. másodsorban megfelelő árleszállítást, vagy a szerződéstől való elállást
A szerződéstől való elállás azt jelenti, hogy Önnek vissza kell kapnia az áru ellenértékét, és nem azt, hogy levásároltatjuk az összeget. A levásároltatásra Ön nem kötelezhető, ilyen igényérvényesítési lehetőséget a jogszabályok nem ismernek.
 
Igényérvényesítés további lehetőségei
 
Amennyiben nem fogadnánk el a minőségi kifogást, vagy elfogadnánk, de semmit sem teszünk, akkor a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknél tehet panaszt, illetve megkeresheti a termékhez kapcsolódó szakmai szervet, vagy egy fogyasztói jogokat védő társadalmi szervezetet, illetve a Békéltető testületet. A békéltető Testületek kivételével ezek a konkrét ügyben nem hozhatnak határozatot.
 
Cégünk a 17/ 1999. (II.5.) Korm. rendelet Az elállási jogra vonatkozó szabályai alapján jár el.
 
A fogyasztó elállási joga
 
Az alább leírt lehetőségét törvényi alapon kötelesek vagyunk részletesen leírni annak ellenére, hogy mi ennél nagyobb garanciát adunk önnek, melynek részleteit alább megtalálja.
 
Visszalépés a vásárlástól
 
Meggondolhatja magát és visszaléphet a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Önt az internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.
 
Az elállási jog jelentése
 
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti tőlünk a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására.
 
A szerződéstől való elállás esetén nem köteles magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatja az elállási jogát, ha a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek a honlapon közölt leírás alapján elképzelte, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainak. Fontos jogszabályi garancia, hogy az elállási jogának gyakorlását nem köthetjük semmilyen korlátozó feltételhez.
 
A termékeink megrendelése esetén a termék átvételétől kezdődik az elállási határidő.
 
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 8 munkanapos határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. A 8 munkanapos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől.
 
A terméknek 8 munkanapon belül nem kell visszaérkeznie hozzánk, hanem elegendő, ha a 8 munkanapos időtartamon belül kifejezi elállási szándékát felénk.
 
Az elállás jogának gyakorlására nyitva álló határidő meghosszabbodik abban az esetben, ha nem tettünk eleget a törvényben nevesített valamely tájékoztatási kötelezettségnek (pl. a termékkel kapcsolatosan, az objektív elállási jog gyakorlása vonatkozásában). Ekkor az áru átvételétől vagy a szerződés megkötésétől 3 hónapon belül elállhat a szerződéstől. Ha a 3 hónapos határidőn belül pótlólagosan sor kerül a tájékoztatásra, akkor a 8 munkanapos – objektív – elállási határidő a tájékoztatás kézhezvételétől számít.
 
A termék átvételének napját a termékhez mellékelt számlán (nyugtán) szereplő teljesítési időpont alapján, vagy a futárszolgálat átvételi igazolása alapján tudja igazolni felénk.
 
Természetesen a termékeinket kipróbálhatja és eldöntheti, hogy megfelel-e az ön számára, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljainak teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jogának elvesztéséhez. Amint eldöntötte, hogy nincsen szüksége a termékre, ezt követően már ne használja, óvja meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudja azt hozzánk visszajuttatni.
 
Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben is kifejezésre juttathatja, akkor is, ha a mi az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárnánk. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatát elsősorban a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldje el.
 
Nem követelhetjük öntől, hogy elállása esetén a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldje vissza. Ilyen feltételektől nem tehetjük függővé az elállási jogának gyakorlását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsa fel és azt őrizze meg a számlával és egyéb okmányokkal (ha van) együtt az elállási határidő lejártáig.
 
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha ön meg sem rendelte volna a terméket a webáruházban. Ez azt is jelenti, hogy ön köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a számunkra, mi pedig kötelesek vagyunk legkésőbb 30 napon belül az ön által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.
 
A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket ne adja fel utánvétellel vagy portóval. Az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhatunk ki önre. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés megtérítését sem kérhetjük öntől, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, akkor kártérítést követelhetünk a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.
 
Ha ön a termékért előre fizetett és mi a rendelését azért nem teljesítjük, mert nem áll rendelkezésünkre a megrendelt termék, arról kötelesek vagyunk értesíteni, és a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.
 
Ha szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, akkor az elállási jog gyakorlása az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről kötelesek vagyunk tájékoztatni.
 
Néhány esetben Önt nem illeti meg az elállás joga:
 
1. ha mi az Ön beleegyezésével a 8 munkanapos határidő letelte előtt megkezdtük a szolgáltatás nyújtását;
 
2. fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy gyorsan romló, illetve természeténél fogva vissza nem szolgáltatható áru esetében;
 
3. hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó és szerencsejáték-szerződés esetén.
 
Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó fenti követelmények általunk történő megszegése esetén külön igényérvényesítési lehetőségeket nem hoz létre a törvény. Ön a fogyasztóvédelem általános védelmi mechanizmusaihoz fordulhat: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Békéltető Testületek, bíróság.
 
A rendelet szabályaitól csak a fogyasztóra nézve előnyösebb, kedvezőbb módon lehet eltérni, például 8 munkanapnál hosszabb elállási határidő biztosításával. Emellett az eladó biztosíthatja az elállási jogot olyan termékekre is, amelyek esetén egyébként a rendelet kizárja a fogyasztó szerződéstől való visszalépését.
 
A fentieken kívül a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok a teljesség igénye nélkül:
 
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
- A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény
- A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
- A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
- Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli
kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete
- A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő
feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet
- Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet
- Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet
- Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet
- A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
 
Árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:
 
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§)
- A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről
szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet
 
Jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:
 
- Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§, 305-311/A.§)
- Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet
 
Reklámmal kapcsolatos jogszabályok:
- A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek_
közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény
(nyelvvédelmi törvény)
- A fogyasztói forgalomba kerülü áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről
szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet
 
Élelmiszeripari termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályok:
 
- Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII törvény
- Az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai
feltételeiről szóló 90/2003. (VII.30.)FVM-ESzCsM együttes rendelet
- Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004.(II.26.)FVM-ESZCsM-GKM együttes
rendelet
 
Az alábbiaknál bővebb tájékoztatás található a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
tevékenységéről, eljárásairól a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest
József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) honlapján: www.fvf.hu
 
A Panhellen Magyarország Kft. egyedi, 100%-os feltétel nélküli pénz-visszafizetési garanciája:
                                                                                                                                             
Bármely termékünkkel akár minőségi problémából adódóan, akár bármilyen más okból nincs megelégedve, azt a vásárlástól számított 90 napon belül indoklás nélkül küldje vissza nekünk, és mi feltétel nélkül visszafizetjük a teljes vételárat. Ez vonatkozik a bontott csomagolású termékekre is.
Ilyen esetben ön postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozza személyesen a Panhellen Magyarország Kft. 1033 Budapest, Reményi Ede u. 1-3. cím alatti székhelyére. Kérjük, a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni. A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi, és piros postai utalványon vagy banki átutalással visszaküldi Önnek a termék értékét. Szavatossági reklamáció esetén a postaköltséget is visszafizetjük, amennyiben csak meggondolta magát, a postaköltséget nem térítjük meg.